Vítání občánků

V sobotu 17. února přivítala naše obec 5 nových občánků. Aničku Martincovou, Jiřího Martince, Tomáše a Zuzanu Honzíkovi a Valentýnu Petříčkovou. Obřad začal ve 14 hodin ve vyzdobené zasedací místnosti obecního úřadu. Kulturním vystoupením jej mile doprovodily děti z mateřské školy, na housle zahrála za doprovodu p. uč. Martince Míša Lžičařová se svojí učitelkou Zdeňkou Felgrovou. Slavnostní proslov pronesl starosta a celým programem provázela Dita Hájková. Po zápisu rodičů do pamětní knihy obdrželi na závěr naši nejmladší malý dárkový balíček a pamětní list - každý se svým jménem a svojí fotografií. Na kameru vše zaznamenal Josef Hradecký a Stanislav Barvínek pořídil fotodokumentaci. Tuto malou slavnost pro naše nejmenší a jejich rodiče zorganizovala Kulturní a sociální komise.

V sobotu 9. června 2007 v zasedací místnosti obecního úřadu byli starostou slavnostně přivítáni noví občánci naší obce: Aleš Barvínek, Josef Diblík, Zuzana Pec, Václav Rak, Tobiáš Gabriel Šejnoha, Carolina Emma Šípková, Kristýna Vašátková, Filip Vítek a Tomáš Walter. Součástí celé akce byl malý kulturní program. Poděkování za příjemnou atmosféru patří dětem z MŠ, ředitelce MŠ p. Diblíkové a p. učitelce Motlové. Stejně tak i panu učiteli Martincovi a Zdeňce Felgrové, kteří obstarali hudební doprovod. O zdokumentování se postarali Josef Hradecký a Stanislav Barvínek. Ještě jednou blahopřejeme rodičům a přejeme, ať jim děti přinášejí jenom radost!

V sobotu 6. října 2007 jsme, opět po 4 měsících, měli tu čest přivítat další nové občánky naší obce. V zasedací místnosti Obecního úřadu v Sopotnici místostarosta obce slavnostně přivítal Adrienu Liv Jedličkovou, Pavlínu Trejtnarovou a Terezu Přívratskou. Součástí slavnostního odpoledne byl malý kulturní program, ve kterém vystoupily děti z MŠ pod vedením p. ředitelky Diblíkové a p. učitelky Motlové. Hudební doprovod zajistila hrou na housle Míša Lžičařová se svojí učitelkou Zdeňkou Felgrovou. Jako již tradičně zachytil tyto slavnostní okamžiky p. Hradecký se svojí kamerou a p. Barvínek s fotoaparátem. Po slavnostním podpisu rodičů do pamětní knihy obce obdržely děti pamětní list a dárkový balíček. Všem zúčastněným děkujeme za příjemně strávené odpoledne a věříme, že zase brzy budeme moci přivítat další nové občánky. Tuto malou slavnost pro naše nejmenší a jejich rodiče zorganizovala Kulturní a sociální komise.