Tyto stránky již nejsou udržovány.
Aktuální informace najdete na nových stránkách obce.


Osvětová beseda

KČT - Klub českých turistů

SDH - Sbor obrovolných hasičů

SKH - Sportovní klub Humparek

TJS - Tělovýchovná jednota Sopotnice (fotbal)