SOPOTNICKÝ
                     ZPRAVODAJ
Červenec 2004 č. 2004/3
Vydává: Obecní úřad Sopotnice

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

nadešel čas, kdy se opět scházíme na několika řádky Sopotnického zpravodaje.
Stále se jedná o přeložku silnice I/14. Je velmi těžké, že si někteří občané neuvědomují dopravní situaci v obci. Každý zná stav silnice a přecházení vozovky v obci. Dopravních nehod ve středu obce přibývá, zvláště dětí přímo před školou. Přeložkou silnice I/14 by se situace podstatně zlepšila. Je škoda, že je v tomto směru málo pochopení u občanů…
Nadměrným provozem a zimním solením nám padají tarasy u silnice, na jejichž opravu nejsou finanční prostředky. Tyto by se měly opravit zároveň s přeložkou silnice.
Abychom mohli alespoň částečně opravovat místní komunikace, rozhodlo zastupitelstvo o úspoře na veřejném osvětlení.
Někteří z vás si jistě všimli, že se opravuje byt na poště. Po opravě bude byt nabídnut k pronájmu. Případní zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadu v Sopotnici.
Oznamujeme, že v době od 19.července do 13.srpna 2004 se nebude vařit ve školní jídelně. Vařit se začíná od pondělí 16. srpna 2004.
Všem spoluobčanům bych chtěl popřát hodně zdraví, krásné léto a příjemnou dovolenou.

Váš starosta                      Z naší školy

Z činnosti KPDŠ

V pátek 14.května 2004 se konala v pohostinství Formanka Disco párty pro žáky základní školy. Akce se setkala s velkým zájmem ze strany dětí.
V sobotu 12. června 2004 se uskutečnil na místním fotbalovém hřišti "Sportovní den". Celkem v devíti disciplínách si děti ze ZŠ i MŠ procvičily nejen tělo, ale i logické myšlení, obratnost a vytrvalost. Vítězové jednotlivých kategorií si domů odnášeli hodnotné ceny. Na závěr si účastníci opekli špekáčky.

Za KPDŠ ZŠ Sopotnice Marcela Blažková                      


Z činnosti 1. stupně ZŠ

15.4. se konala Dopravní soutěž. Žáci 1. až 5. třídy si vyzkoušeli svou zručnost při jízdě na kole, kdy překonávali různé překážky, například slalom, převážení pohárku, atd. . V kategorii nejmladších jízdu nejlépe zvládl Mirek Martinek, ze starších se nejlépe umístil Aleš Vepřek.
22.4. je mezinárodní Den Země. Pro děti byla připravena vycházka do přírody. Cestou plnily různé úkoly, které se týkaly ochrany přírody. Nakonec si děti v cíli opekly buřty.
28.4. proběhl v Ústí nad Orlicí turnaj ve fotbale Mc Donald´s Cup 2004, účastnilo se celkem šest týmů. Naši žáci se v silné konkurenci umístili na pátém místě.
15.6. se konal výlet 1.stupně na hrad Litice, kde byl pro děti připraven program "Den na středověkém hradě". Děti si vyzkoušely střelbu z luku, shlédly ukázku sokolnictví a šermířských dovedností.
18.6. organizovala škola v Českých Libchavách turnaj ve vybíjené. Zúčastnilo se pět družstev. Naše škola reprezentovaná žáky 4. a 5. třídy se umístila na výborném druhém místě. Děti dostaly stříbrný pohár a sladké odměny.
22.6. 4. a 5. ročník jel na výlet do ZOO ve Dvoře Králové. Nejvíce se dětem líbilo Safari a vodní pavilon.

Pavla Štrupová                      


Z činnosti 2. stupně ZŠ

6.4. Žáci navštívili výstavu "Sopotnice ve sportu", která vyvolala hodně diskusí o sportovních výkonech dříve a dnes.
15.4. Se konalo školní kolo dopravní soutěže.
22.4. Den Země 2004 přinesl žákům 2. stupně výraznou změnu v rozvrhu hodin. Postupně se vystřídali v těchto činnostech - beseda o ekologii, praktické práce v okolí školy a na školním pozemku, přesazování květin a vylepšení životního prostředí tříd, výtvarná soutěž "Planeta v ohrožení". V ní se nejlépe umístili žáci 8.třídy - R.Kulhavá, K. Jiskrová, V. Blažek,. D. Stárek a M. Horáček z 8.třídy. Druhé místo obsadili J.Slabý, M. Faltus a Vl. Šubrt z 8.třídy a A. Panušová, J.Jedlinská, V. Diblíková a H. Jarešová ze 6. třídy. Třetí místo získal T. Lukavec z 8.třídy. Přírodovědná soutěž "Poznávej a chraň" trvala již od 22.3. do 22.5., aby se žáci mohli seznámit s větším množstvím rostlin našeho regionu. Celkem určovali 107 jarních rostlin. Zvítězily žákyně 9. třídy v pořadí Marika Hájková, Martina Kučerová, Zuzana Belková.
24.5. 12. ročníku Běhu údolím J. A Komenského v Brandýse nad Orlicí se zúčastnilo 14 žáků naší ZŠ. Nejlepší umístění v kategorii dívek zaznamenala J. Kalousková z 9.třídy získala výborné 10.místo. V kategorii chlapců bodoval J.Balaš z 8.třídy, který obsadil 9. místo.
8. až 9. 6. Výlet 9. třídy do Zlína a okolí se po všech stránkách mimořádně vydařil. Žáci navštívili Moravan Otrokovice, Hřebčín Napajedla, Filmové ateliéry a Filmovou školu Zlín a Obuvnické muzeum rovněž ve Zlíně. K pohodovému výletu výrazně přispělo ubytování ve všestranně vybaveném kempu Pahrbek. Nečekanou tečkou za výletem bylo tornádo, které způsobilo tříhodinové zpoždění rychlíku Zlín - Ústí nad Orlicí.
21. 6. Divadelní představení Její pastorkyně od Gabriely Prausové v Pardubicích přineslo žákům 8. a 9. třídy nevšední zážitek. Klasická hra v současné jazykové úpravě Ivana Wernische na dvě hodiny upoutala pozornost všech a přinutila k přemýšlení. Co více si přát?
22. 6. Výlet 6. a 7. třídy směřoval do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Nejvíce se dětem líbil pavilon žiraf a výběh malých kůzlátek. Součástí výletu byla i prohlídka barokního Kuksu.
22. - 23. 6. Výlet 8.třídy. Cílem bylo město Jičín a Prachovské skály. V Jičíně si žáci prohlédli historické části města, navštívili muzeum a Valdštejnský zámek. V chatovém kempu Jinolice příjemně strávili večer a noc. Druhý den prochodili Prachovské skály a Skalní město.
24. 6. Rozloučení se školou 2004 měli možnost shlédnout rodiče a veřejnost ve čtvrtek 24. června. Bylo malým nahlédnutím do různorodé práce jednotlivých tříd a zájmových kroužků. Absolventi 9. třídy předali symbolický klíč od školy budoucím prvňáčkům. Stařičký školní zvon byl opět svědkem posledního a prvního zvonění zároveň.
29. 6. Sportovní den se konal za příznivého počasí na místním hřišti. V soutěži jednotlivců se žáci 6. až 9. třídy utkali v hodu granátem na cíl, ve skoku dalekém a ve střelbě ze vzduchovky. V druhé části si mladší žákyně zahrály vybíjenou, starší přehazovanou. Chlapci sehráli tradiční fotbalový zápas. Celé dopoledne bylo zpestřeno zábavnými soutěžemi dvojic.
Dopravní soutěž mladých cyklistů. Ve čtvrtek 15. dubna 2004 se uskutečnilo základní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž se skládá ze dvou částí. Pravidla provozu na pozemních komunikacích - teoretická část. Jízda zručnosti na kole - praktická část. Obou disciplín se zúčastnilo 55 žáků 2. stupně ZŠ. I. kategorie - 5. a 6. třída Oblastní kolo se konalo 4. 5. 2004 v areálu SOŠ automobilní a SOU v Ústí nad Orlicí - Hylváty. Do oblastního kola postoupili: I. kateg. - Tomáš Blažek, Jiří Martinec, Aneta Panušová, Barbora Sieglová, kteří se umístili z 20 škol na 8. místě. II. kateg. Zbyněk Vondráček, Vojtěch Vondráček, Romana Kulhavá, Martina Kalousková, kteří se umístili z 16 škol na 8. místě.

Ing. Bačová                      

Sběr léčivých bylin pokračuje i přes prázdniny. Usušené byliny mohou děti donést do 3. září 2004. Po skončení sběru dostane žák 50% z celkové ceny nasbíraných bylin a 50% půjde do pokladny KPDŠ.

Seznam sbíraných léčivých rostlin:

Bez černý - květ, Pampeliška lékařská - list, Bříza bělokorá - list, Pivoňka lékařská - květ, Hluchavka bílá - květ, Podběl lékařský - květ, Jitrocel kopinatý - nať, Prvosenka jarní - květ, Kontryhel obecný - nať, Přeslička rolní - nať, Kopřiva dvoudomá - nať, Sedmikráska - květ.

Marcela Blažková                      

Sběr papíru 2003 - 2004

Jako každoročně probíhal na škole sběr starého papíru. Celkem žáci (a jejich rodiče) sesbírali 7 963kg této druhotné suroviny. Nejlepšími sběrači byli:

1. Tomáš Svoboda 9. třída 880 kg
2. Zuzka Jiskrová 9. třída 495 kg
3. Martina Kučerová 9. třída 328 kg
4. Eliška Vítková 2. třída 324 kg
5. Radek Doležal 7. třída 218 kg

Rozpis služeb na školním pozemku o prázdninách

ČTVRTKY od 7,30 hodin do 9,30 hodin
ČERVENEC: 8., 15., 22. a 29.
SRPEN: 5., 12., 19. a 26.

Slovo ředitelky školy

Školní rok 2003 - 04 skončil. Děkuji všem žákům i učitelům za jejich dobrou celoroční školní práci. V tomto školním roce navštěvovalo školu 111 žáků, nikdo nebude pro neprospěch opakovat ročník, 26 žáků prospělo s vyznamenáním. Vyznamenaným blahopřeji! Všem dětem přeji pěkné prázdniny, učitelům i rodičům pěknou dovolenou.

Mgr. Věra Vašková                      Z naší mateřské školy

Dne 30. ledna 2004 se uskutečnil tradiční zápis do mateřské školy, kterého se zúčastnilo: 5 dětí s rodiči. Celkový počet je 30 dětí zapsaných k 1. 9. 2004.
Povinnost dle vyhlášky č.35/1992 Sb., o mateřských školách, a dle stanovené kapacity počtu dětí na jednu třídu - nám ukládá zažádat o zřízení - rozšíření školy o půl třídy (tedy 1,5 oddělení) od 1. 9. 2004. Tato žádost o rozšíření je prozatím předmětem řízení s Krajský úřadem Pardubického kraje, odbor MŠMT.
V průběhu měsíce června je rekonstruována koupelna druhého oddělení - doufáme, že v září děti přivítáme nejen v novém "půloddělení" , ale také v nové koupelně.
V měsíci květnu se do funkce ředitelky mateřské školy vrátila Michaela Diblíková po ukončení mateřské dovolené.

Zhodnocení školního roku 2003-2004:

Letošní školní rok jsme navštívili:
5 x divadelní představení:
Andílci; Naše písnička aneb postavím si domeček; Pohádka o líných strašidlech; Ošklivé kačátko;O Honzovi, drakovi a buchtách;
3 x filmová představení:
Pan Tau a samá voda, Strašák, Sněhulákův sen, Nezbedníci;
Jak Žofka pořádala slavnostní představení, Svatba v Korálovém moři, Had je mašinka, Nácíček nakupuje;
Ukradené sluchátko, Mikeš se učí mluvit, Sametka, Omalovánky, Závistivá zvířátka, Tulácká pohádka;
1 x představení: Kouzelník a písničky z pohádek

Akce MŠ (školní rok 2003/2004):

září - plavání, výlet do Potštejna - Vochtánka
říjen - podzimní výlet na Vochtánku,
prosinec - pečení perníčků, Mikulášská a vánoční besídka
leden - koleda Tří králů,
březen - sáňkování na Homolce a Humparku, Karneval, jarní výlet Pod horu
duben - výlet za poznáním - Hasiči Hylváty,
květen - besídka pro maminky, výlet do Častolovic
červen - hledání pokladu loupežníka Fouska, výlet s rodiči: ZOO Olomouc, výlet do Potštejna - cukrárna
Během celého školního roku probíhalo "Odpoledne s rodiči", které se pro naši školku stává již tradici dvou dnů v každém školním měsíci. Těší nás zájem ze strany rodičů, ale hlavně jejich dětí.
Děkujeme rodičům za celoroční spolupráci a pomoc při úklidu školní zahrady.

Uzavření mateřské školy a školní jídelny:

Mateřská škola bude uzavřena od:
pondělí 19. července - pátek 27. srpen 2004
(provoz MŠ začíná 30. srpna 2004).

Školní jídelna bude uzavřena - tedy nevaří od:
Pondělí 19. července - pátek 13. srpna 2004
(provoz ŠJ začíná - tedy vaří - 16. srpna 2004)

Ohlédnutí za posledními akcemi školky:

HASIČI
27.dubna nás čekal první výlet za poznáním - HASIČI Hylváty. Na výlet se všichni moc těšili. Děti měly možnost řádně prozkoumat hasičské auto (včetně sirény). Vyzkoušely si "hašení hadicí" a ty odvážnější se svezly na výsuvné plošině. Hasiči nám ukázali ohnivzdorné obleky i simulaci poplachu. Všem se líbila ukázka práce s hydraulickými kleštěmi(odstřižení střechy auta). Podívali jsme se také do auta rychlé záchranné služby. Děti si o výletě ještě dlouho a dlouho povídaly.

ČASTOLOVICE
25.května jsme se vydali na druhý výlet za poznáním, tentokrát do zámecké zahrady v Častolovicích. Počasí nám moc nepřálo, ale nepršelo. Nejprve jsme se vydali k rybníčku s kačenkami a labutěmi. Dále naše kroky vedly, okolo srnečka Honzíka, do miniZOO. Tady si děti nejprve pochutnaly na svačince od maminky a potom jsme zamířili k morčatům, bažantům, vietnamským prasátkům a pštrosům. Nakonec jsme si prohlédli daňky v oboře, všem zvířátkům zamávali a zamířili do školky.

VÝLET S RODIČI
Na celodenní výlet s rodiči se děti těšily již dlouhou dobu a tak se 10.června konečně dočkaly. Cílem naší cesty byla Zoologická zahrada na Svatém kopečku u Olomouce, která se nachází v krásném zalesněném prostředí.
Hned po vstupu do ZOO nás přivítaly velmi hravé opičky a také možná největší atrakce pro děti - Kamerunské kozy s kůzlátky.Děti měly možnost si je pohladit a také jim dát něco dobrého na zub.Ty odvážnější mohly s rodiči vylézt na rozhlednu, ze které je pěkný výhled až do Olomouce. Při procházce jsme viděli mnoho zajímavých zvířátek, mezi nimi také rybku Klaun očkatý, kterou jistě většina dětí zná z animovaného filmu "Hledá se Nemo". Pouze medvěd se nenechal ničím rušit a ne a ne vylézt se svého brlohu. Bolavé nožičky si jistě odpočinuly při projížďce mašinkou. Výlet se vydařil a už teď se těšíme na příští rok.
Milena Plocková

HOMOLKA
Dne 4.3. 2004 jsme se po dlouhém váhání rozhodli s dětmi, že si uděláme výlet na Homolku. Vydováděli jsme se na sněhu a přálo nám k tomu i počasí. Šetřili jsme si ale sílu na druhý den, kdy byl naplánován Humparek.

HUMPAREK
Po malém kopci z minulého dne, kde jsme si udělali malou průpravu, jsme byli připraveni zdolat velký kopec Humparek.
5. 3. 2004 jsme naložili boby a sáňky do auta a zamířili - směr Humparek. Pod kopcem nás vítalo sluníčko a azurová obloha. Děti s chutí závodily, dělaly tzv."hada" a užívaly si zimních radovánek. Poté jsme přijali pozvání k pohoštění v chatě, kde jsme doplnili energii v podobě teplého čaje a párkem v rohlíku. Po chvilince odpočinku jsme opět vykročili na kopec. Ačkoliv se dětem nechtělo zpátky do školky, čas byl neúprosný. A tak jsme se vydali na cestu zpátky.
Pohledem na kopec zamávaly děti a slíbili jsme si, že za rok zas na Humparku "Nashledanou!"

DEN DĚTÍ
1.6. 2004 děti našly opálený a naškrábaný dopis od loupežníka Fouska. Ten nás poslal na cestu plnou dobrodružství. Slíbil dětem, pokud splní všechny úkoly správně, na konci cesty najít v podobě pokladu sladké překvapení.
Vydali jsme se po barevných fáborkách. Cestou nás provázeli pejsek s kočičkou (z papíru), na kterých byly napsány nelehké úkoly. Děti plnily úkoly s velkou chutí a netrvalo dlouho, stáli jsme před posledním úkolem - NAJÍT POKLAD! Opravdu truhlu plnou sladkostí děti našly. Po malém občerstvení u řeky jsme se vrátili zpátky do školky.
Věřím, že příští rok na nás loupežník Fousek nezapomene a už teď se těšíme na další cestu za pokladem!

VÝLET DO POTŠTEJNA
K ukončení roku a k příležitosti rozloučení se s předškoláky jsme se s dětmi vypravili 23. 6. 2004 do Potštejna do cukrárny. Myslím si, že to bylo nejsladší ukončení tohoto školního roku.
Markéta Motlová

Závěrem nám dovolte se rozloučit s našimi předškoláky, tedy s dětmi odcházejícími do 1. třídy ZŠ:
Hledík Jan
Jareš Václav
Kopsová Kristýna
Kovář Martin
Panuš Martin
a popřát jim, aby se byli ve školních lavicích, co nejúspěšnější!

P.S.: Zároveň doufáme, že si na naši mateřskou školu rádi společně s dětmi zavzpomínáte a uděláte si chvilku přijít nám říct, jak se Vám daří.
Krásné a pohodové prázdniny plné sluníčka přejí zaměstnanci mateřské školy!

Za kolektiv mateřské školy zpracovala                      
Michaela Diblíková, řed.MŠ                      Z turistiky

Tisíce turistů na pochodu

Navzdory dosti nepříznivé předpovědi počasí na sobotu 8. května 2004, letošní pochod Přes tři hrady opět nezmokl! Už třináct let provází pochod v Sopotnici pěkné počasí, což je jistě velmi potěšitelné, ale pořadatele to nezbavuje každoročních obav z deště. Snad pro tu celotýdenní špatnou předpověď, přišlo letos na pochod méně turistů než v předchozích dvou ročnících. I tak jich však bylo přes tři tisíce, přesně 3088 !!! Na pěších trasách putovalo mezi hrady 2434 pochodníků a po silnicích našeho regionu i za jeho hranicemi šlapalo 654 cyklistů. Letošní oblíbená turistická akce probíhala zas skutečně příjemného počasí (ani teplo, ani chladno, mírný větřík), v poklidu a pohodě, bez jakýchkoli rušivých momentů. Někteří účastníci se asi ráno déle rozmýšleli zda do Sopotnice vyrazit či ne, protože na start se dostavili až před samým polednem. Pěší trasy letos směřovaly nejdříve do Potštejna. Organizátoři je navedli mimo značně frekventovanou hlavní silnici přes Čtvrť. Spolu s lidmi šlapalo se svými páníčky i mnoho čtyřnohých přátel, k vidění bylo i několik koní.
Odpoledne v cíli na hřiště vyhrávala country skupina MAKADAM a ušlí, ale spokojení turisté, kteří dorazili do cíle, posedávali a polehávali na hrací ploše hřiště a dávali najevo, že domů nespěchají. Zvláště, když se jim o občerstvení vzorně starali místní fotbalisté. V průběhu dne se na hřišti objevilo několik prodejních stánků. Vedle prodejny suvenýrů našeho KČT a místní pošty to byly stánky s perníkem, popcornem, textilem. Cyklisté si mohli koupit součástky na kola nebo si nechat své stroje seřídit. Dostavily se také pracovnice Oborové zdravotní pojišťovny, které četným zájemcům změřily obsah tělesného tuku a krevní tlak.
Úspěšní absolventi některé z vybraných tras obdrželi diplomy a keramické medaile, zhotovené v Domově pod hradem na Žampachu. Stuhy na medaile obětavě opět navázaly členky Klubu žen ze Sopotnice, za což jim patří dík. O bezchybnou organizaci pochodu letos usilovalo 34 činovníků z řad členů odboru KČT i dalších ochotných občanů, kteří po celý den obětavě sloužili stovkám příchozích turistů. V Knize dojmů, která je vždy k dispozici v cíli pochodu, se letos nachází 75 zápisů, vesměs vyjadřujících spokojenost a pochvalu na adresu organizátorů. To potěší!

Ličenské kolečko podruhé

V sobotu 22. 5. 2004 uspořádal odbor KČT Sopotnice ve spolupráci s TJ Sokol Lično již druhý ročník cykloakce nazvané Ličenské kolečko. Start a cíl byl v Ličně na hřišti. Počasí nebylo příliš příznivé, když 117 cykloturistů provázel drobný déšť, což nepříznivě ovlivnilo účast. Cyklisté vyjeli na trasy 30, 50 a 100 km a také na trasu 30 km pro horská kola. Trasy směřovaly do Skuhrova nad Bělou, do Deštného v Orl. horách a přes Přepychy zpět do Lična.
V cíli obdrželi úspěšní účastníci diplom a medaile. Zakoupit si mohli trička s logem akce, která věnoval pořadatelům místní obecní úřad. O občerstvení se postarali členové TJ Sokol Lično.
Třetí ročník Ličenského kolečka se uskuteční 21. května 2005.

Odbor KČT Sopotnice připravuje...

14. až 26. července 29. zájezd do zahraničních hor - NORSKO
1. až 3. října 26. roč. DEP Povodím Orlice
15. až 17. října 14. Setkání milovníků VHT v Potštejně
27. a 28. listopadu 8. Mikulášské toulání - memoriál Slávy Lžíčaře

MC                      Lyžaři nezahálejí...

Zima skončila, přešlo jaro, letos nějak příliš studené a než jsme se nadáli máme tu léto. Ukončením lyžařské sezóny ruch na Humparku neutichl. Členové SK Humparek musili provést po zimní úspěšné sezóně úklid a pustit se do dalších naplánovaných akcí. Byla zlikvidována dolní stanice starého lyžařského vleku, chystá se odvodnění chaty, její nátěr a úprava podsklepení. Bohužel, letošní počasí zatím lyžařům není příznivě nakloněno, zejména o víkendech, kdy se mají sejít na brigádách. Když prší, mnoho práce se neudělá. Nezbývá než doufat, že konečně bude pěkně a že se všechny plánované práce do zahájení nové sezóny stihnou.
V pátek 30. dubna 2004 uspořádal SK Humparek u chaty tradiční REJ ČARODĚJNIC. Počasí bylo pěkné, sešlo se dost lidí, ale počet čarodějnic byl ve srovnání s loňským rokem menší. K poslechu vyhrávala skupina pí Papáčkové z Českých Libchav, opékalo se prase a nálada byla výborná.
Na zakončení školních prázdnin chystají lyžaři u chaty na Humparku rozloučení s prázdninami. Akce bude včas oznámena.

MC                      Výstava "Sopotnice ve sportu"

Výstavu převážně starších fotografií, sportovních trofejí, ale i dalších zajímavých exponátů, připravila osvětová beseda ve spolupráci se sportovními oddíly a obecním úřadem při příležitosti osmdesátileté historie organizované tělovýchovy v Sopotnici. V roce 1923 byly v obci založeny první tělocvičné spolky OREL a DTJ. Loni uplynulo 40 let od ustavení fotbalového oddílu a 35 let od vzniku oddílu lyžování a letos 30 let organizované turistiky (KČT).
Výstava se konala ve dnech 2. až 7. dubna 2004 v zasedací místnosti obecního úřadu. Slavnostní zahájení výstavy proběhlo v pátek 2. 4. 2004 za účasti více než čtyřiceti návštěvníků. Přítomní byli představitelé Orlického sportovního sdružení okresu Ústí nad Orlicí a starostové Sopotnice a Českých Libchav. V programu vystoupila hudební skupina Josefa Vondráčka a úvodní slovo k výstavě pronesl Miloslav Coufal. Třicetiminutový sestřih z nejstarších sportovních akcí připravil a na vernisáži promítal Josef Hradecký.
V průběhu pěti dnů shlédlo výstavu 240 zájemců, včetně starších žáků místní školy.

MC                      Pozvánka

Na sobotu 31. července 2004 je připraven

14. FESTIVAL AMATÉRSKÝCH FILMŮ

"U HRADECKŮ NA MOSTKU".

Začátek ve 21.00 hod.           Srdečně zve Osvětová beseda.Z naší historie

Černá kronika z let 1924 až 1942 - 1. část

V tisku se můžeme dodnes dočíst různé krátké zprávy o tom co se kde stalo, koho vykradli, přepadli, kde hořelo, kde došlo k nějaké živelné pohromě, prostě kde se stalo nějaké neštěstí vhodné k zaznamenání.
Podívejme se dnes jak tomu bylo v Sopotnici v letech 1924 až 1942 podle zápisů v obecní kronice.

18.2.1924 V noci ze 17. na 18. února vloupali se zloději do stavení řezníka Josef Diblíka čís. 22 a odnesli šaty, výrobky uzenářské a kůže, vše v ceně asi kolem 8.000 Kčs. Vypátrán nebyl nikdo.

28.9.1924 Toho dne otrhával Václav Hudousek, rolník z čís. 100, 44 letý, na svém sadě se stěpu jablka. Při tom spadl následkem zlomení se žebříku na zem a poranil si páteř tak, že musil býti odvezen hned do rychnovské nemocnice, kde po šesti nedělích na to zemřel.

15.1.1925 Vyhořelo stavení č.p. 122, patřící pekaři Františku Lžičařovi. Oheň vznikl ve 4 hod. odpoledne z příčiny neznámé. Ze stavení zůstaly pouze zdi. Majitel je pojištěn na 20.000,- Kčs.

16.2.1925 Odpoledne, as ve 4 hod., kácel František Bílek, domkař na Hranicích čís. 181 se svým synem v lese smrk. Kácející se smrk odrazil od sousedního buku větev, která uhodila do hlavy dívající se manželku Františka Bílka, Padesátiletou Janu Bílkovou. Domkařka ve chvíli skonala.

7.11.1925 U mostu přes Orlici u Potštejna (na straně potštýnské vpravo) stála socha Jana Nepomuckého, pocházející z 18. stol. V noci ze 7. na 8. .listopadu byla tato socha shozena i s podstavcem z mostu dolů. Pachatel neznámý.

5.3.1926 V noci ze 4. na 5. březen vloupali se zloději oknem do stavení č.p. 29 a uloupili několikeré šaty a boty, dvoje stříbrné hodinky, asi 60 Kčs na penězích, něco kuřiva a v hrncích naložené maso. Kdo krádež provedl, vyšetřeno nebylo. Usuzovalo se na cikány.

10.8.1926 V 10 hod. dopoledne vyhořelo stavení č.p. 111 na Moštárni. Majitelka Marie Zemanová utrpěla značnou škodu. Pro nedostatek vody a nemožný příjezd hasičského stroje shořelo vše "do podvaly". Pojištění bylo nízké, jen 6.000 Kčs. za přispění občanstva a místního Spořitelního a záložního spolku ještě téhož roku postavila stavení bytelnější.

31.10.1926 V 9 hod. večer, právě když místní Sdružení katolické mládeže odehrálo 1. dějství div. hry "Honba za ženichem", ohlašovala hasičská trubka místní požár. Hořelo v hospodářství u Rychtaříků. Oheň vznikla ve výměnku, přeskočil na stodolu a na kůlnu. Obytné stavení a chlévy uhájil místní hasičský sbor.

25.2.1928 Vyhořelo stavení č.p. 36, které náleželo vdově Antonii Kholové. Oheň vznikl v 9 hod. večer. V malé hodince vzplanulo celé dřevěné stavení. Vyplacené pojistné 15.000,- Kčs nebylo by stačilo, aby pohořelé stavěla. Umožnily stavbu provésti podpory sousedů a velkostatku v Potštejně.

23.8.1928 Vyhořel obecní domek, všeobecně zvaný "pazderna", ve které bydleli místní chudí. Oheň vypukl v poledne. Brzy nato bylo započato se stavbou nového chudobince o málo výše směrem k lesu nad spáleništěm.

15.2.1929 Ukazoval teploměr v Sopotnici 38 stupňů mrazu! Krutou zimou toho roku utrpěly nejvíce ovocné stromy (vlašské ořechy, třešně, švestky).

24.7.1929 Bouře s prudkým lijavcem snesla se nad dědinou Blesk zapálil stavení č.p. 118, které náleželo Janu a Marii Lněničkovým. Praskání azbestu, kterým bylo stavení kryto, dělalo dojem střelby z kulometu. Kusy krytiny odletovaly na všechny strany a zabraňovaly zpočátku přístupu k požáru. Na stavení hromosvody nebyly.

7.5.1935 Při bouře udeřilo v Pyšlích do elektrického vedení. Nádherné modré světlo ozařovalo na kilometry cesty oblohu i zemi. V Záměli se domnívali, že německá letadla bombardují Sopotnici.

1937 Příroda byla velmi rozmarná. Na jaře byla velká sucha. v květnu zapršelo jen dvakrát slabě. Počátkem června klesl teploměr téměř na nulu. V červenci zvláště 11. a 12. zase stoupl až na 47 oC slunci a 39 oC ve stínu. Lidé chodili jako "mátohy". V litických lomech pět dělníků dostalo sluneční úpal.

20.8.1938 Od 20. srpna do 27. srpna včetně nepřetržitě pršelo. Voda vystoupila ze břehů potoka a zaplavila sady a na mnoha místech i okresní silnici. Voda stoupla o 1,5 m nad normální hladinu. V Divoké Orlici udržovala mírnější zvednutí vody přehrada v Pastvinách, až 20 m3 za minutu. Do zdejší továrny telefonovala správa přehrady, že musí vypouštěti větší množství vody, aby lidé poblíž řeky bydlící, byli na vše připraveni. Voda sice stoupla, větších škod však nezpůsobila.

Z 1. dílu obecní kroniky vybral MC                      


Děkujeme všem, kteří přispěli článkem do našeho zpravodaje. Upozorňujeme zároveň, že uzávěrky jsou vždy poslední den ve čtvrtletí (tedy 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.). Své příspěvky prosíme zasílejte na sopotnickyzpravodaj@seznam.cz, popř. zanechte na disketě (příp. i na papíře) na obecním úřadě. Děkujeme. Redakce

Chyba tisku vyhrazena.

Sopotnický zpravodaj
Vydává obecní úřad Sopotnice. Vychází nepravidelně. Tiskne OÚ Sopotnice.
Tisk povolil OÚ Ústí nad Orlicí. Reg. č. 4/95. Vydáno 4.7.2004

Home - http://sopotnice.zde.cz