SOPOTNICKÝ
                     ZPRAVODAJ
Duben 2003 Číslo 2.


Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

s nadcházejícím jarem a druhým čtvrtletím se Vám dostává do rukou druhé číslo Sopotnického zpravodaje. Jarní počasí nás bude lákat ven a dělat pořádek kolem svých domů. Proto se i letos uskuteční sběr železného šrotu, který provede místní TJ Sopotnice. Sběr železného odpadu se uskuteční 26.4.2003. Současně upozorňuji na sběr nebezpečných odpadů, který se bude konat dvakrát v tomto roce a to 22.4. a 10.9.2003. Pokud má někdo větší množství odpadu, může si objednat kontejner u firmy EKOLA s.r.o. České Libchavy.
Při jarních úklidech se stále rozmáhá i vypalování suché trávy, proto upozorňuji občany na nebezpečí požáru.
Dále připomínám občanům, kteří dosud nezaplatili poplatky za odpady na rok 2003, aby tak učinili co nejdříve.
Po letošní zimě se objevily další výtluky na místních komunikacích. Finanční prostředky obce jsou sice velmi omezené, přesto se budeme snažit silnice co nejvíce opravovat. Obracím se také s prosbou na občany, kteří mají u svého pozemku příkopy, o jejich vyčištění, aby voda mohla lépe odtékat.
V pravém horním rohu hřbitova je od dubna nově připojena užitková voda. Mnohým z nás to značně usnadní práci při zalévání. Prosím ale všechny kteří, již přestanou starého zdroje používat, aby přesto s odpadem zašli ke kontejneru. Ten zůstává na původním místě.
Do jarních dnů Vám přeji mnoho elánu!

Váš starosta                      Z naší školy

Zápis do 1.ročníku 2003 – 2004 se v naší ZŠ uskutečnil 15. ledna 2003. Bylo zapsáno pět budoucích prvňáčků.
31. ledna 2003 ZŠ společně s KRPŠ pořádala již 4. rodičovský ples. Žáci 9. ročníku ho zahájili předtančením, žákyně 8. ročníku se podílely na přípravě jednohubek. Výbor KRPŠ zajistil zdárný průběh plesu. K tanci i poslechu hrála skupina Chita bend. Za pěknou tombolu děkujeme všem našim sponzorům.
I v letošním školním roce se žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili lyžařského výcviku na Šajtavě v Orlických horách. Sněhová nadílka byla bohatá a celý kurz zpříjemnilo několik slunečných dnů. Na běžkách byla zdolána nejvyšší hora Velká Deštná. Nejzdatnější děti došly až na 26 km vzdálenou Masarykovu chatu.

Výsledky:

Slalom 7. ročník
dívky chlapci
1. místo Kateřina Jiskrová Tomáš Khol
2. místo Denisa Kopsová David Stárek
3. místo Lucie Kaplanová Marek Horáček

8. ročník
1. místo Jitka Papáčková Jiří Khol
2. místo Lenka Šaldová Ondřej Kalousek
3. místo Lucie Martincová Jan Palčisko

Běh na lyžích – 2 km
1. místo Jiřina Kalousková Josef Vašátko
2. místo Marika Hájková Jiří Khol
3. místo Lenka Šaldová Ondřej Kalousek
Mnozí účastníci LVVZ /i další žáci školy/ hojně využili své lyžařské umění i na sopotnickém vleku.
Mgr. Věra Vašková

Dramatický kroužek vystoupil 20. prosince 2002 na vánoční besídce pro 1. stupeň ZŠ a 14. února 2003 v MŠ. Žáci 1. - 3. ročníku předvedli dramatizaci básničky Polámal se mraveneček, pokračovali Ptačími řečmi a zakončili zdramatizovanou písničkou Já jsem muzikant. Žáci 4. a 5. ročníku nacvičili pohádku O dvanácti měsíčkách, úryvek z pohádky Královské reggae a píseň z pohádky Mrazík Vyrostla štíhlá jedlička. Dobře se bavili posluchači i účinkující.
Mgr. Petra Procházková

Pythagoriáda
V pondělí 27. ledna se uskutečnilo školní kolo matematické soutěže určené žákům 6. a 7. ročníku. Účastnilo se pět žáků šesté a osm žáků sedmé třídy, jejich úkolem bylo vyřešit 15 matematických úloh. Nejvyššího bodového zisku dosáhli Ondřej Belko a Josef Ledr ze 6. třídy a Jan Slabý ze 7. třídy. Soutěžícím děkujeme za účast.

Dějepisná olympiáda
Školní kolo 32. ročníku zajímavé soutěže se konalo na naší škole v pátek 29. listopadu 2002. Název letošního ročníku byl Evropská kultura od baroka po secesi.
Celkem 22 žáků soutěžilo ve třech kategoriích. Vítězi jednotlivých kategorií se stali Jan Slabý /6. třída/, Marika Hájková /8. třída/ a Jakub Martinec /9. třída/, kteří dosáhli vynikajících výsledků. Všem žákům, kteří se účastnili a věnovali čas přípravě na záludné testové otázky, děkujeme.
Mgr. Veronika Vaňousová

Olympiáda v českém jazyce
Celkem 33 žáků z 8. a 9. třídy se 18. prosince 2002 pokusilo zdolat úskalí náročného školního kola této soutěže. Použít naučená pravidla se zdařilo většině účastníků. Zapojit logické myšlení a objevit skryté nástrahy šesti mluvnických a jedné slohové úlohy dokázalo jen 11 nejlepších. Nejvyšší bodové ohodnocení a právo postoupit do okresního kola získaly Zuzana Belková z 8. třídy a Petra Martincová z 9. třídy. Okresní kolo se uskutečnilo 12. března 2003 v Ústí nad Orlicí. Zuzana Belková získala 10. místo z 52 účastníků. Blahopřejeme. Petra Martincová se soutěže nezúčastnila.

Přehlídka recitátorů
7. ročník školního kola recitační soutěže jsme již tradičně uskutečnili v březnu. Žáci se podle tříd zařazují do čtyř kategorií. Prvňáčci sice přednášejí, ale netvoří soutěžní kategorii.
Výsledky: 1. ročník – Marie Diblíková, Pavlína Jedlinská, Petr Martinec
kategorie /2. a 3. ročník/ - Stanislav Beneš, Veronika Vávrová, Jaroslav Brožek a Damian Volcov
kategorie /4. a 5. ročník/ - Hana Jarešová, Aneta Panušová, Barbora Martinková a Tomáš Blažek
kategorie /6. a 7. ročník/ - Tomáš Lukavec, David Stárek, Jana Šaldová a Josef Ledr
kategorie /8. a 9. ročník/ - Marika Hájková, Eva Horáčková, Simona Vítková a Jan Palčisko
První ze všech kategorií soutěžili ve dnech 24. – 26. března 2003 v Ústí nad Orlicí v okresním kole. I tam podali výborné výkony a dobře reprezentovali sebe i naši základní školu.

Kulturní akce
Žáci 2. stupně shlédli 25. března 2003 zajímavou výstavu Sopotnice v hudbě, která všechny obohatila o cenné poznatky z hudební historie obce. Obě skupiny žáků pozorně prohlížely vystavené exponáty téměř 2 hodiny.
Škoda, že se se stejným zájmem nesetkala mimořádná nabídka muzikálového představení „Zpívání v dešti“ v Mahenově divadle v Brně, která byla určena nejstarším žákům.
Mgr. Eva Raková

Dětský karneval
KRPŠ při ZŠ Sopotnice pořádal Na Formance v sobotu 22. března 2003 tradiční dětský karneval. Byla připravena bohatá tombola a nejrůznější soutěže. Nejlepší masky čekala sladká odměna. Hrál pan Žďárský. I přes období chřipky a krásné jarní počasí, které venku panovalo, se karneval setkal s velkou účastí.
Za KRPŠ Marcela Blažková

Sběrové aktivity
Sběr sušené pomerančové kůry byl 31. března 2003 ukončen. Žáci shromáždili celkem na 50 kg této cenné suroviny. Bohužel nákupce minulý týden snížil cenu na jednu třetinu z původní nabídky.

Od 1. dubna 2003 vyhlašujeme jarní kolo sběru starého papíru. Předpokládané datum ukončení je 16. dubna 2003, tedy před velikonočními prázdninami. Vyzýváme všechny občany – odevzdejte svůj papírový odpad v první polovině dubna na školní dvorek. Děkujeme.Z naší mateřské školy

Zimní měsíce utekly jakoby mávnutím proutku; snad i proto, že sněhu jsme si užili do sytosti. Letos poprvé po několika letech jsme uspořádali dopolední výlet na Humparek, který jsme využili k sáňkování a díky ochotě lyžařského oddílu i k občerstvení a nabraní nových sil ke sjezdu. Ještě jednou oddílu děkujeme a těšíme se na příští zimu.
Dne 23. ledna 2003 jsme navštívili dětské oddělení v Nemocnici Ústí nad Orlicí, kde měly děti možnost prohlédnout si celé oddělení, pohrát si v herně, shlédnout scénku s loutkovým klukem Pepíkem a na závěr také vystoupení klauna jménem Doktor Pytlík
Dne 30. ledna 2003 proběhl zápis do mateřské školy. K zápisu na školní rok 2003/2004 jsme pozvali 14 dětí. Přišlo: 12 dětí rozmezí ročníků 2000-2001 v doprovodu rodičů. Dvě děti byly rodiči omluveny, ale těšíme se, že si udělají chvilku a přijdou se k nám podívat.
Děti shlédly 2 divadelní a 1 filmové představení v Ústí nad Orlicí. Do naši mateřské školy přišli se svým vystoupením – Pásmo pohádek - i žáci ze základní školy.
V měsíci březnu jsme navštívili město Chrudim a jejich muzeum loutek, kde byl pořádán den otevřených dveří spojený se soutěžemi a divadelním představením.
A protože nám již na okno zaťukalo „jaro“ společně jsme se vydali díky pozvání dětí z MŠ Potštejn na “loučení s paní zimou“ – vynášení móreny.
Závěrem mi dovolte Vás pozvat na dny otevřených dveří: 18. a 19. dubna 2003 k příležitosti 65 let od zřízení mateřské školy v obci (1938) a 25 let od otevření nových prostor nynější budovy mateřské školy, které budou spojeny s velikonoční výstavou prací dětí z mateřské školy, prohlídkou budovy a vzpomínáním nad školním albumem. Na Vaši návštěvu se těší děti, které v tyto chvíle mají plné ruce práce s přípravou, i paní učitelky z MŠ.
Krásné a pohodové jarní dny plné sluníčka za kolektiv mateřské školy

Michaela Diblíková, řed. MŠ                      Sbor dobrovolných hasičů

Členové kroužku mladých hasičů se 8. února zúčastnili závodu v České Rybné. Závod probíhal za ztížených podmínek v mrazu a ve sněhu. Celkem soutěžilo 10 družstev. Naše dvě družstva se umístila na čtvrtém a pátém místě. Kroužku mladých hasičů gratulujeme k úspěchu a přejeme mnoho zdaru do dalších závodů.
Upozorňujeme občany, že při plošném vypalování suché trávy hrozí nebezpečí vzniku požáru a tím i velkých škod. Z toho důvodu je toto i zákonem zakázané. Dbejte prosíme na bezpečnost nás všech a v neposlední řadě i na svoji kapsu - za tento přestupek může být udělena pokuta až 25 tisíc Kč.
Připomínáme, že pořádáme letní tábor pro děti školního věku v Hněvkově u Zábřeha, a to od 2.8.03 do 9.8.03. Máme ještě několik volných míst. Přihlášky přijímá do 15.4.2003 Josef Hynek ml., Sopotnice 2, tel. č. 724 003 579. Cena tábora je 900,- Kč.Výstava dortů

Je sobota 15. března 2003 a již před osmou hodinou raní se sjíždějí a scházejí nedočkaví návštěvníci další tradiční "Prodejní výstavy dortů a drobného cukroví", kterou připravily členky Klubu žen v Sopotnici.
Přesně v 8.00 se dveře výstavy otevírají a první návštěvníci spěchají, aby shlédli všechnu tu sladkou krásu, rozloženou na stolech po celé jídelně. A je na co se dívat a z čeho vybírat! K obdivování i ke koupi je tu rozloženo na sto různých dortů a nepočítaně drobného cukroví.
Dorty mají různé tvary. Vedle tradičních tvarů je tu například panenka, láhev, "Pepíčkovo tajemství", motýl, podkova, srdce, košík, medvídek, šnek, houpačka, hříbek a další nápadité výtvory zručných rukou žen.
Už krátce po otevření výstavy začínají některé exponáty ze stolů mizet. Odvážejí si je přespolní návštěvníci, zatímco domácí si zakoupené dorty odnesou až po skončení výstavy.
Letošní výstava nebyla bohužel tak bohatě navštívena jako ty předchozí. Je to škoda, ale takové riziko nesou všechny akce pořádané pro veřejnost. Pořadatelky však nemusí být smutné. Naprostá většina návštěvníků výstavy vyjadřovala svůj obdiv a uznání, a to jistě potěší a dodá chuť do další činnosti.

MC                      Zima 2003 na Humparku

Zprovoznění lyžařského vleku a chaty na Humparku se vyplatilo, letošní zima byla velmi příznivá a lyžaři mohou být spokojeni. Vlek byl v provozu 32 dny, především v únoru, kdy byl dostatek sněhu. Na vleku bylo přepraveno téměř 10.000 lyžařů, s denním průměrem 312 lidí. Největší provoz byl v samém závěru sezóny, kdy bylo přepraveno na 1000 lyžařů za jediný den. Bylo to v sobotu 22.2.2003, kdy se na Humparku konaly poslední závody pod názvem "Jízda na čemkoliv". Zúčastnilo se jich na 300 závodníků a diváků. Dalšími akcemi byly:
8.2. Závody pro děti na lyžích, saních či pekáčích
15.2. Závody ve slalomu pro žactvo a dospělé s 31 závodníkem
15.2. odpoledne Výlet na běžkách
Také lyžařská chata prodělala úspěšně zatěžkávací zkoušku, když bez problémů poskytovala lyžařům i ostatním návštěvníkům útočiště i občerstvení.
V sobotu 15. 3. 2003 se konala závěrečná schůze výboru oddílu lyžování a těch členů oddílu, kteří se o úspěšnou sezónu zasloužili. Předseda oddílu Míra Kosek mohl s radostí bilancovat úspěšnou zimu a poděkovat přítomným za jejich obětavou práci. Především správci vleku Jiřímu Martincovi a téměř dvaceti vlekařům, kteří bez větších problémů obsluhovali vlek. Také správci chaty Láďovi Kuběnkovi a jeho pomocníkům za vytvoření správné atmosféry pro všechny příchozí, kteří na chatě hledali teplo, odpočinek a občerstvení. Poděkování směřovalo i k hospodáři oddílu Janu Bubnovi, který bedlivě pečoval o hospodářskou stránku celé letošní lyžařské sezóny. My musíme dodat, že největší zásluhu na hladkém průběhu sezóny má sám předseda oddílu Míra Kosek, který neúnavně a obětavě organizoval již přípravu vleku a chaty a samozřejmě veškerou činnost oddílu, když konečně napadl vytoužený sníh.
A jaké plány má oddíl lyžování pro příští sezónu? O ničem jiném se nemluví, než o pořízení nového vleku. To je sen velkých i malých lyžařů nejen ze Sopotnice. S plány byli seznámeni přítomní členové oddílu i přítomní starostové p. Ladislav Martinec ze Sopotnice a p. František Šalda z Českých Libchav. Vybudování nového vleku na Humpraku bude prvořadým úkolem, ale také úkolem nesnadným, který si vyžádá veškeré úsilí jak výboru oddílu, tak celé členské základny, čítající 52 členy.
Popřejme lyžařům hodně úspěchů v jejich snaze, hodně houževnatosti a vytrvalosti při zdolávání překážek za vysněným cílem!Výstava "Sopotnice v hudbě"

Již pátou výstavu připravila Osvětová beseda ve spolupráci s Obecním úřadem Sopotnice na březen 2003. Téma výstavy: SOPOTNICE V HUDBĚ.
Organizátoři výstavy si dali za úkol připomenout téměř dvousetletou historii hudby v naší obci a přispět tak k posílení vědomí spoluobčanů o výjimečné hudebnosti našich předků i současníků. Vždyť první písemná zmínka o dechové hudbě v Sopotnici pochází z roku 1805 a sopotnická dechovka vyhrává nepřetržitě do dnešních dnů. Podařilo se získat a vystavit 286 fotografií, 32 plakáty, 22 hudební nástroje, 3 muzikantské kroniky a další zajímavé dokumenty. Doplňkem výstavy byl prapor Spolku vojenských vysloužilců se stuhami a spolková Pamětní kniha, které veřejnost mohla spatřit snad po devadesáti letech. Návštěvníci výstavy se mohli seznámit nejen s historií dechovky, ale i dalších hudebních souborů a skupin, které v obci působily, jako byl Akord, Gemma, Joeband, Meteor, Meteorit, Soptík, Travex. Připomenut byl i Jazzový klub, kapelníci jednotlivých souborů a skupin a další osobnosti sopotnické hudební historie, školní pěvecké sbory, koncerty vážné hudby a významná úloha sopotnické hudební školy.
Slavnostní zahájení výstavy proběhlo v pátek 21. března 2003. Již od 17,30 h vyhrávala před budovou obecního úřadu čtrnáctičlenná dechová hudba řízená kapelníkem Lubošem Langrem. Ve výstavní místnosti přivítal téměř stovku příchozích a úvodní slovo k výstavě přednesl Miloslav Coufal a přednesem veršů zahájení vhodně zpestřila žákyně 9. tř. místní školy Simona Vítková. Následovalo třicetiminutové promítání starších snímků ze života muzikantů a hudebních skupin, které připravil Josef Hradecký. Potom už se návštěvníci vernisáže mohli věnovat prohlídce výstavy, i když v tom návalu to nebylo snadné. Proto mnozí na výstavu přicházeli opakovaně.
V průběhu šesti výstavních dnů shlédlo výstavu přes 300 návštěvníků, mezi nimiž bylo mnoho muzikantů bývalých i současných sopotnických hudebních souborů a skupin. V úterý navštívili výstavu žáci 2. stupně místní školy se svými učiteli.
Fotografie z výstavy pořídil Stanislav Barvínek a průběh vernisáže natočil Josef Hradecký. Na výstavě byla k dostání brožurka "Sopotnice v hudbě", v níž autoři Josef Hradecký a Miloslav Coufal shrnuli vše podstatné o hudebním životě obce za posledních 200 let. K vydání brožurky přispěli J. Vondráček, L. Langr a OÚ Sopotnice. Tuto brožuru je nadále možné zakoupit na Obecním úřadě Sopotnice.
Podle ohlasů a vyjádření návštěvníků se výstava líbila a určitě splnila účel s nímž byla uspořádána.

MC                      Pozvánka na pochod

Odbor klubu českých turistů TJ Sopotnice uspořádá v sobotu 10. května 2003 31. ročník pochodu Přes tři hrady a 19. ročník turistické jízdy Přes tři hrady na kole. Po velmi úspěšném loňském 30. ročníku, jehož se zúčastnil rekordní počet turistů - 3844, bude ten letošní poněkud skromnější, i když se počítá s tradičně vysokou účastí, která však závisí z větší části na počasí.
Pořadatelé již vydali propozice pochodu, v tisku jsou plakáty, diplomy a další potřebné materiály. V cíli pochodu obdrží úspěšní účastníci nové keramické medaile, k dostání budou trička s logem pochodu a další suvenýry.

A jaké budou letošní trasy?

Ty pěší půjdou opačným směrem oproti loňským.
15 km: Sopotnice - Litice - Potštejn - Sopotnice
30 km: Sopotnice - Žampach - Litice - Potštejn - Sopotnice
50 km: Sopotnice - Lanšperk - Žampach - Litice - Potštejn - Sopotnice
Novinkou bude umístění kontroly na Žampachu. Nebude před hospodou (uzavřena), ale v areálu Domova pod hradem (zámek), který zve příchozí k prohlídce a zajistí občerstvení.

Cyklotrasy budou následující:
32 km: Sopotnice, České Libchavy, Žampach, Dlouhoňovice, České Libchavy, Sopotnice
55 km: Sopotnice, Č. Libchavy, Choceň, Horní Jelení, Borovnice, Sopotnice
100 km: Sopotnice, Choceň, Horní Jelení, Kunětická Hora, Vysoké Chvojno, Borohrádek, Sopotnice
150 km: Sopotnice, Choceň, Horní Jelení, Kunětická Hora, Třebechovice p. O., Přepychy, Rychnov n. Kn., Sopotnice
Je připravena také trasa pro horská kola v délce 30 - 50 km.

Pořadatelé pochodu zvou všechny občany, jejich příbuzné a známé k účasti na 31. ročníku pochodu Přes tři hrady.

Těšíme se na Vás!

KČT TJ Sopotnice                      Z naší farnosti

Bylo to 24.srpna 2002 když jsem někdy před polednem poprvé v životě projížděl Sopotnicí. Všiml jsem si pozoruhodného kostela, ve kterém bych už měl brzy sloužit mši svatou a spěchal jsem dále k Vamberku, kam jsem přijížděl skoro s půlhodinovým zpožděním. To není napoprvé nic příjemného. Vamberk mi byl ustanoven jako sídlo a odtud mám spravovat excurrendo (to znamená jaksi na dálku) Potštejn, Sopotnici a poutní kostel Homol.
Při první návštěvě kostela svatého Zikmunda jsem zjistil, že kostel je nejen hezký a zajímavý zvenku, ale že je i krásný zevnitř. Je na něm patrná ruka zkušeného restaurátora, který měl zřejmě vztah k liturgii, a tak i předepsané úpravy po 2.vatikánském koncilu neruší a odpovídají celkovému rázu kostela. Byl jsem tehdy, po první prohlídce rád, že je kostel v pořádku a nebude vyžadovat brzké opravy. V tom jsem se, jak už dnes vím, bohužel mýlil.
V prvních dnech jsem také marně pátral po nějaké budově, která by připomínala faru. Musel jsem si ji nechat ukázat a později jsem ji i navštívil. Provozem školy je účelně využita a nechátrá jako ty fary, které nejsou obydleny. Máme tam dvě místnosti a doufám, že se nám je podaří také lépe zprovoznit. Všechno kolem kostela se nemůže odehrávat jenom v kostele a setkání s rodiči před křtem v osobním autě není opravdu to pravé ořechové.
Jak jsem si na prstech spočítal, jsem tu už sedm měsíců. To je dost dlouho na to, abych si už nepletl pani kostelnici s paní varhanicí, abych znal i jménem několik věrných farníků, kterým záleží na tom, aby sopotnický kostel byl hezký i nadále. Proto jsme se také sešli i u kostela a prohlíželi jeho technický stav. Bohužel se objevily nutné opravy, které nebude možno dlouho odkládat. Nejdůležitější se zdá výměna oplechování, okapů a svodů, aby byla správně odváděna dešťová voda tam, kam se to patří a ne do omítky a zdí kostela. Na presbytáři drží venkovní omítka většinou už jen místy, spíš ze zvyku. A bohužel už i vevnitř se najdou taková místa. Mluvili jsme o tom i s panem starostou. I jemu záleží na tom, aby jedinečná stavební památka Sopotnice byla i nadále zachována v dobrém stavu, a tak si myslím, že se nám podaří za jeho pomoci a pomoci i ostatních občanů zvládnout finanční problémy, které provádění oprav limitují.
Sopotnice je mým prvním samostatným farářským místem. Před tím jsem byl 9 měsíců v Chotěboři jako kaplan. Děkana mi tam dělal P. František Mráz z nedalekých Horních Libchav. Jsem takový zvláštní farář, protože jsem se jím stal až po smrti své ženy. Takže mám tři dcery a sedm vnoučat. Začínat v mém věku není jistě jednoduché, ale zkušenosti z rodinného života mi velmi pomáhají ve styku s farníky. Byl bych rád, kdybych svým působením zde napomáhal dobrému soužití mezi věřícími a těmi, kteří ve svém životě věří něčemu jinému. Je k tomu potřebná vzájemná úcta a tolerance k přesvědčení druhého.

Váš farář pater Jiří Mára                      Z naší historie

Založení spolku vojenských vysloužilců v Sopotnici

Není to tak dávno, co se objevila dosud neznámá "Pamětní kniha spolku vojenských vysloužilců v Sopotnici", která podstatným způsobem osvětluje některé události z historie obce.
Spolek byl založen v roce 1882, "... za panování Jeho Veličenstva Císaře Františka Josefa I.". Pamětní kniha spolku je psána od roku 1895, ale velmi podrobně zachycuje přehled činnosti už od založení spolku až do jeho zániku ve válečném roce 1915.
Jak tedy došlo k založení spolku? V dubnu 1882 náhle zemřel "Svobodný Pán, Pan Jiří Dobřenský z Dobřenic, příručí při c. a k. rakouském vyslanectví v Madridě". Byl to syn zemřelého Svobodného Pána, Pana Prokopa Dobřenského z Dobřenic, pána na Potštejně, jehož tělesné pozůstatky byly uloženy v hrobce pod chrámem Páně v Sopotnici.
K pohřbu Pana Jiřího Dobřenského se sešlo na vyzvání p. Josefa Bílka, pomocníka v obchodě p. Františka Hýbla, třicet vysloužilých vojínů z obce, aby vytvořili špalír kolem katafalku v chrámu Páně, a tak mu prokázali poslední čest. Vystoupili v občanském, černém oděvu, se zelenou chvojkou za klobouky a počínali si překvapivě vojensky. Tak vznikla myšlenka založit v Sopotnici spolek vojenských vysloužilců.
Byly vypůjčeny stanovy od bratrského spolku ze Sloupnice a učitel p. Antonín Pražák podle nich sepsal stanovy pro spolek sopotnický. V červnu 1882 se sešla schůze vojenských vysloužilců v místnosti p. Antonína Pazourka. Zde byly schváleny stanovy a zvoleno šestičlenné komité, které mělo zařídit vše potřebné k ustavení spolku. Stanovy byly zaslány ke schválení "Veleslavnému c. a k. místodržitelství v Praze", současně se žádostí o schválení předepsaného ústroje.
Stanovy se vrátily schválené v listopadu 1882 a 10. prosince 1882 se sešla ustavující schůze za účasti 32 vysloužilců. Za členy se hned přihlásilo 27 vysloužilých vojínů, kteří na místě složili předepsané "vkladné", t.j. 50 krejcarů pro spolkovou pokladnu. Za členy byli přijati i čtyři chudí vysloužilci, jimž bylo "vkladné" a příspěvky prominuty. Byl zvolen šestičlenný výbor:

p. František Diblík, rolník, č. 15
p. Josef Martinec, obchodník, č. 182
p. Josef Bílek, obchodní příručí, č. 177
p. Václav Martinec, rolník, č. 40
p. Josef Malý, rolník, č. 96
p. Antonín Pazourek, zámečník, č. 124

Předsedou spolku zvolen p. František Diblík, pokladníkem p. Antonín Pazourek, velitelem spolku p. František Malý, č. 96. V následujících dnech se odebrala tříčlenná deputace spolku k Urozenému Pánu, Panu Baronu Dobřenskému se žádostí, aby se stal protektorem spolku. Pan Baron vyhověl žádosti a věnoval spolku příspěvek 20 zlatých.
Tak byl v Sopotnici založen spolek vojenských vysloužilců, který vyvíjel činnost po třicet tři let až do roku 1915.
A jaké měli uniformy? Citujeme z Pamětní knihy:
"Výstroj ten zůstávati měl z tmavomodré bluzy (haleny), s ohnivě červeným vyložením, na němž malý granátek kovový a kolem límce žlutá prýmka se nachází. Spodky šedé s červeným pasováním. Klobouk černý, plstěný, kolem něhož zelená šňůra a na levé straně chochol z černého kohoutího peří, jenž připevněn jest kovovým granátem."

z Pamětní knihy vybral MC                      Důležitá telefonní čísla

Rychlá záchranná služba Rychnov nad Kněžnou              494 502 271, 494 502 111

Pohotovost poliklinika Rychnov nad Kněžnou
dospělí: (16.00 - 7.00 hod) 494 515 606, 732 159 866
děti: (17.00 - 21.00 hod) 494 515 623


Děkujeme všem, kteří přispěli článkem do našeho zpravodaje. Upozorňujeme zároveň, že uzávěrky jsou vždy poslední den ve čtvrtletí (letos tedy 30.6., 30.9. a 31.12.). Své příspěvky prosíme zasílejte na sopotnickyzpravodaj@seznam.cz, popř. zanechte na disketě (příp. i na papíře) na obecním úřadě. Děkujeme. Redakce

Sopotnický zpravodaj
Vydává obecní úřad Sopotnice. Vychází nepravidelně. Tiskne OÚ Sopotnice.
Tisk povolil OÚ Ústí nad Orlicí. Reg. č. 4/95. Vydáno 1.4.2003

Home - http://sopotnice.zde.cz