SOPOTNICKÝ
                     ZPRAVODAJ
Březen 2001 Číslo 2.


Vážení spoluobčané!

Podle kalendáře je již jaro, ovšem jak se zdá, paní Zima stále nechce ustoupit. Nadcházející jaro se ale připomene, pro někoho velice nepříjemným, přechodem na letní čas a zvýšeným pracovním úsilím zvláště na zahrádkách a na drobných stavbách. Opět připomínám stále platný stavební zákon a povinnost nejen stavbu, ale i likvidaci drobné stavby ohlásit na obecním úřadě. Co ale učinit s odpadem po jarním úklidu? Velkoobjemové kontejnery na svoz odpadu po jarním úklidu budou přistaveny ve čtvrtek 5. dubna na obvyklá místa. V únorovém čísle vyšla pozvánka na ustavující valnou hromadu občanského sdružení "Občané Sopotnici" . Účast pouze tří občanů znamenala, že valná hromada prakticky ztratila smysl. Ovšem sdružení, jako takové, svůj smysl má a já věřím, že jeho místo na slunci budoucnost potvrdí. Poslední únorový týden proběhl ve znamení výstavy o historii Sopotnice, kterou navštívilo více jak třetina obyvatel. Byla to jistě zajímavá ukázka z obrázkových dějin naší obce a mně nezbývá než poděkovat tvůrcům této výstavy pánům Václavu Diblíkovi, Stanislavu Lžičařovi, Josefu Hradeckému a Miloslavu a Miloši Coufalovým. Bez jejich obětavé, více než týdenní přípravy, by se takováto akce stěží uskutečnila. V plánech těchto pánů jsou další, neméně zajímavé výstavy, a tak se máme na co těšit.
Na závěr tohoto sloupku bych chtěl připomenout stále stejným majitelům pobíhajících psů "Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až je z toho průšvih."

Všem slušným občanům přeje hezké jaro                      
Antonín Bušák, starosta                      USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva Obce Sopotnice konaného dne 12.2.2001.

Zastupitelstvo obce schvaluje:


Zastupitelstvo obce neschvaluje:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Zastupitelstvo obce pověřuje:


Sopotnice včera a dnes

Výstavou fotografií pod názvem "Sopotnice včera a dnes" se přihlásila k obnovené činnosti osvětová beseda při obecním úřadě. Byla to první akce a možno konstatovat, že byla úspěšná.
Pořadatelé shromáždili přes dvě stě černobílých i barevných fotografií z fotodokumentace k obecní kronice, vlastního archivu i zapůjčených občany. Na nich chtěli konfrontovat vzhled naší obce v minulosti se současností. Vystavené fotografie byly tematicky členěny : kostel - škola - továrna - obchody - řemesla - hospody - části obce - jednotlivá stavení - nejbližší okolí, jako most přes Orlici, železniční most, železniční zastávka, chata Kamarád, splav u továrny a další místa. Tyto snímky byly doplněny leteckými snímky Stáni Barvínka a panoramatickými pohledy na obec od Míry Martince.
Vernisáž výstavy se konala v pátek 23. 2. 2001 od 18.00 hodin za nečekané účasti 75 občanů nejen ze Sopotnice. V krátkém hudebním programu vystoupil pan učitel Martinec za doprovodu Anety Jeníčkové. Vlastní výstavu uvedl pan učitel Coufal. Pak byl účastníkům promítán film "Dožínky v Sopotnici 1947". Tento dokument je dílem tří autorů. Filmové snímky natočili ing. Skoták a ing. Jareš, barevné diapozitivy nasnímal pan Hradecký starší. Na video převedl a slovem doprovodil pan Josef Hradecký ml. Pak se účastníci vernisáže věnovali prohlídce vystavených fotografií.
Výstava byla otevřena 9 dní do 3. 3. 2001 a navštívilo ji 377 zájemců, kteří se podepsali do návštěvní knihy. Mnozí přicházeli opakovaně, aby si mohli v klidu a lépe prohlédnout vystavené snímky. Někteří přišli v doprovodu svých známých či příbuzných odjinud.
O výstavě zveřejnily Orlické noviny tři kratší články. Lze tedy s uspokojením konstatovat, že podle ohlasu mezi sopotnickou veřejností, byla výstava úspěšná. Osvětová beseda tím nevyčerpala své možnosti a záměry. Po čase by měly následovat výstavy další, nejen fotografií a s jiným tematickým zaměřením.
K tomu však je zapotřebí dalšího materiálu, který mohou poskytnout občané. Jistě mají doma v albech, zásuvkách či krabicích vhodné fotografie k archivaci a vystavení.

Nejbližší záměry OB

1. - duben 2001 : promítání videofilmů ze života obce
2. - červen 2001 : výstava obrazů Vladimíra Plocka (z Potštejna)
3.- listopad 2001 : výstava fotografií - Spolky v Sopotnici
4.- leden 2002 : výstava "Sopotnice v obrazech"
5. -březen 2002: výstava fotografií - Rodáci a občané Sopotnice
Mimo tento zamýšlený program budou podle zájmu občanů promítány další filmy a videozáznamy ze života obce.


Výzva - prosba

Vážení občané,
někteří z vás nám již poskytli fotografie pro první výstavu, za což vám patří dík. Obracíme se na další občany s prosbou o zapůjčení starých fotografií z rodinných archivů. Máme zájem o snímky zachycující vzhled obce v minulosti, život občanů, činnost spolků, veřejné akce, oslavy a pod. Stále nám chybějí snímky některých obchodů, řemeslných dílen, hospod, budov atd.
Vaše snímky si ofotografujeme a neporušené vrátíme. Prosíme vás - vyjděte nám vstříc !
Rovněž tak hledáme obrazy ze Sopotnice a jejího nejbližšího okolí pro chystanou výstavu "Sopotnice v obrazech". Doposud víme asi o 25 obrazech a hledáme další. Nabídněte nám své vlastní obrazy, případně dejte typ, kdo takový obraz vlastní. Obrazy si s vaším svolením půjčíme na výstavu a po jejím skončení ihned vrátíme. Pokud se nám záměr podaří, bude to unikátní pohled na Sopotnici , tentokrát v jiném žánru než fotografie.
A komu se ozvat ?
Členům realizačního týmu OB : Sláva Lžíčař, Josef Hradecký, Václav Diblík - kronikář, starosta Antonín Bušák a Miloslav Coufal st.
Děkujeme vám předem za pochopení a laskavost. Vždyť chceme minulost zachovat pro budoucnost. I dnešek bude jednou historií.

-cm-                      Krása k nakousnutí

V sobotu 17. března 2001 uspořádal Klub žen v Sopotnici již osmou prodejní výstavu dortů a cukrovinek. Ačkoliv začátek výstavy byl oznámen na 8.00 hodin, stála před uzavřenými dveřmi školní jídelny řada žen, mnohé s připravenými krabicemi, většinou přespolních, aby na výstavě byly mezi prvními. To má velký význam, neboť kdo dřív přijde, může si zakoupit ty nejlepší vystavené dorty. Navíc přespolní mají tu výhodu, že si zakoupené exponáty mohou odvést okamžitě, zatímco domácí si je pouze zamluví a dostanou je po skončení výstavy.
Po vstupu do výstavní místnosti návštěvníkům nejen přecházel zrak, ale sbíhaly se i sliny. Vystavené dorty a jiné cukrovinky totiž byly opravdu nádherné a vzbuzovaly obdiv nad tím co um, fantazie a šikovné ruce našich žen dokáží vykouzlit.
Mohli jste zde vidět dorty ve tvaru lokomotivy, srdce, knihy, motýla, podkovy, panenky, velikonočního beránka, pivního půllitru i s pivem, kytary, dokonce dort ve tvaru rybníka či bazénu a láhev s 100% "Pepkovice". Byl zde i dort s myškami, hodiny, perníková chaloupka i dámské poprsí. Prostě nádhera! A mezi tím další podnosy plné jistě chutného cukroví.
V 8.30 hodin však už byla některá místa na stolech prázdná a 9.00 jich bylo ještě více. Je to však prodejní výstava a pořadatelky mají zájem vše prodat, na druhé straně však opozdilci nemohou shlédnout celou tu krásu. Vždyť vystaveno bylo 70 dortů, mimo dalšího cukroví. Navíc se v šatně před výstavní místností prodávalo drobné cukroví a tam se neustále tvořila fronta milovníků sladkostí.
Kdo všechnu tu krásu vytvořil? Prý to je dílo individuelní i kolektivní práce. Na jména bylo vyhlášeno přísné embargo. Tedy musíme dodržet anonymitu. Jen prozradíme, že mezi pořadatelkami se pohybovalo asi osm Martincových. Kolik z nich bylo autorkami vystavených dortů nevíme.
Samozřejmě se na výstavě také fotografovalo a filmovalo. Oficiálně i soukromě. Pořadatelky jistě potěšil fakt, že se téměř vše prodalo. Výstava byla úspěšná! Všem ženám, které se na výstavě podílely patří obdiv a poděkování s přáním mnoha zdaru v další činnosti.

-cm-                      Naše ZŠ na přelomu pololetí

Mgr. Eva Raková                      Pozvánka na pochod

Dne 5. května 2001 se uskuteční 29. ročník pochodu "PŘES TŘI HRADY" a 17. ročník turistické jízdy na kole "PŘES TŘI HRADY NA KOLE".

Pěší trasy letos vedou takto:

15 km : Sopotnice - Litice - Potštejn - Sopotnice
30 km : Sopotnice - Žampach - Litice - Potštejn - Sopotnice
50 km : Sopotnice - Lanšperk - Žampach - Litice - Potštejn - Sopotnice

Cyklotrasy:
T r a s y   d á l k o v é   j í z d y

35 km : Sopotnice - Potštejn - Vamberk - Rybná n. Zd. - Bohousová - Litice n. Orl. - Hejnice - České Libchavy - Sopotnice
55 km : Sopotnice - Potštejn - Rychnov n.Kn. - Javornice - Pěčín - Žamberk - Žampach - České Libchavy - Sopotnice
100 km : Sopotnice - Potštejn - Rychnov n.Kn. - Lukavice - Skuhrov - Deštné v O.h. - Šerlich - Bedřichovka - Bartošovice - Žamberk - Žampach - Sopotnice
150 km : Sopotnice - Potštejn - Kostelec n.Orl. - Třebechovice - Opočno - Ohnišov - Olešnice - Deštné v Orl.h. - Šerlich - Bartošovice - Žamberk - Žampach - České Libchavy - Sopotnice
30 - 50 km : Trasa pro horská kola

Start jako obvykle od 8.00 hodin na hřišti, cíl otevřen do 19.00 hodin. Jednotné startovné 13,- Kč. V současné době pracuje organizační štáb pochodu na přípravě této význačné turistické akce v oblasti Orlické hory. Na hojnou účast milovníků pohybu jsou připraveni a těší se pořadatelé z odboru KČT TJ Sopotnice.

-cm-                      F O T B A L

Začíná jaro a s ním i jarní kolo okresní fotbalové soutěže II. třídy, kde si dobře stojí i naše mužstvo.

Rozlosování okresní fotbalové soutěže II. třídy - jaro 2001 :

VenkuDoma
25. 3. - Boříkovice - Sopotnice1. 4. - Sopotnice - Tátenice
8. 4. - Kerhatice - Sopotnice15. 4. - Sopotnice - Dolní Dobrouč
22. 4. - Zálší - Sopotnice29. 4. - Sopotnice - Sruby
13. 5. - Luková - Sopotnice6. 5. - Sopotnice - Rybník
27. 5. - Mistrovice - Sopotnice19. 5. - Sopotnice - Těchonín
10. 6. - Semanín - Sopotnice3. 6. - Sopotnice - Třebovice
17. 6. - Sopotnice - Letohrad B

Na všechna utkání, zejména ta domácí, vás srdečně zve fotbalový oddíl TJ Sopotnice.


Sopotnický zpravodaj
Vydává obecní úřad Sopotnice. Vychází nepravidelně. Tiskne OÚ Sopotnice.
Tisk povolil OkÚ Ústí nad Orlicí. Reg. č. 4/95. Vydáno 23.3.2001.

Home - http://sopotnice.zde.cz