SOPOTNICKÝ
                     ZPRAVODAJ
Únor 2001 Číslo 1.


Vážení spoluobčané,

přestože podle kalendáře je ještě zima, příroda, jako vždy, si dělá co chce. Rozdíl mezi přírodou a lidmi spočívá pravděpodobně v tom, že příroda se svými zákony řídí, lidé své zákony, které si sami vytvořili, velice často porušují a obcházejí. S blížícím se sčítáním lidu, domů a bytů chci upozornit vlastníky nemovitostí na povinnost označit budovu číslem popisným, jak vyplývá ze zákona o obcích. Vlastníci psů by měli, dle jiných zákonů, své miláčky zajistit tak, aby nedošlo k napadení třeba i sčítacích komisařů. Následky takovéhoto napadení nejsou příjemné ani pro majitele psa ani pro napadeného, zvláště proto, že v okolí se stále vyskytuje vzteklina. Další oblastí kde dochází k porušování zákona, je oblast stavební. Vlastnictví pozemku ještě nezakládá právo dělat si na něm, z hlediska stavebního zákona, co chci. I zde existují určitá omezení daná zákonem. Daly by se vypočítávat ještě další zákonné normy, které ovlivňují náš život, ale to není účelem tohoto sloupku.
Příjemnějším zjištěním je, že v roce 2000 jsme uvítali do života deset nových občánků v naší obci. Je to o 100 % více než v roce 1999. Další dobrou zprávou je podstatné zlepšení ovzduší v Sopotnici, jak mohli konstatovat členové Klubu českých turistů při svém Novoročním výšlapu. Částka 300 000,-Kč na opravu cest by měla přispět ke zlepšení stavu nejvíce poškozených komunikací. V letošním roce dojde i k čištění potoka a v dalších letech k úpravám břehů a opravám poničené regulace. Práce na zlepšování prostředí, ve kterém žijeme, je stále dost a věřím, že společně s občanským sdružením se nám podaří alespoň trochu přiblížit k cíli, který je možno zformulovat do sloganu: Za hezčí Sopotnici.

Antonín Bušák, starosta                      


Termíny svozu popelnic pro rok 2001
únor16.223.2
březen2.39.316.323.330.3
duben13.427.4
květen11.525.5
červen8.622.6
červenec6.720.7
srpen3.817.831.8
září14.928.9
říjen5.1012.1019.1026.10
listopad2.119.1116.1123.1130.11
prosinec7.1214.1221.1228.12


Sopotnický zpravodaj
Vydává obecní úřad Sopotnice. Vychází nepravidelně. Tiskne OÚ Sopotnice.
Tisk povolil OkÚ Ústí nad Orlicí. Reg. č. 4/95. Vydáno 12.2.2001.

Home - http://sopotnice.zde.cz